mai 3, 2013

Første ordinære styremøte etter årsmøtet

Ekofisk-Komiteen avholdt denne uken sitt første ordinære styremøte etter valget på årsmøtet. Styret behandlet flere tyngre saker som er aktuelle for tiden. Noen av de viktigste sakene var:

  • Konstituering av nytt styre
  • Tilfeldig rustesting
  • Tariffoppgjør 2013 (mellomoppgjør)
  • Shut Down
  • Sengekapasitet
  • 2-2/3-3,
  • Godkjenning av årsmøteref.
  • Hyposkatt
  • Integrerte operasjoner

Referat fra møtet blir publisert på nettsiden så snart som praktisk mulig.

Siste saker