juli 31, 2023

Forvalter streikekassen forsiktig

Ekofisk-Komiteen har gjennom snart 50 år bygget opp en betydelig streikekasse på et tosifret millionbeløp. Den nye nestlederen, og dermed også kasserer, Trond T. Haugbjørg legger opp til å videreføre en forsiktig og ansvarlig forvaltning av medlemmenes verdier.

Det ble betalt inn betydelige beløp i Ekofisk-Komiteens streikekasse spesielt på midten av 90-tallet. De tillitsvalgte på den tiden hadde friskt i minne mange harde streiker og ville sikre seg og sine kollegaer ved å bygge en betydelig buffer som kunne brukes ved fremtidige konflikter for å sikre medlemmene økonomisk ved konflikter. Disse økonomiske musklene utgjør i dag en betydelig medlemsfordel for alle ConocoPhillipsansatte som har valgt å være medlem av Ekofisk-Komiteen. Ekofisk-Komiteens styre har valgt å gi lovnad om full lønn under eventuelle konflikter de siste årene, slik verdiutviklingen ser ut nå er det rom for å gjøre slike vedtak også i eventuelle fremtidige konflikter.

Det er styret i Ekofisk-Komiteen som bestemmer hvordan pengene skal forvaltes, men kasserer Trond Tidemann Haugbjørg gir innstilling til styret for hvordan han anbefaler at pengene forvaltes. Han planlegger å legge seg på tidligere kasserers linje og forvalte pengene på en forsiktig måte, der noe plasseres i aksjer og noe i rentepapirer.
– Ekofisk-Komiteens verdier forvaltes av SR-Forvaltning og vi vil selvsagt lytte på råd derifra, men de er inneforstått med at det viktigste for oss er å bevare verdien av streikekassen og sikre at den er tilgjengelig ved behov. Vi har derfor lagt oss på en linje som sikrer verdiøkning hvert år, men der vi ikke gambler med medlemmenes penger.

Siste saker