august 25, 2023

Fredrik Gitlestad besøker Ekofisk komplekset i dag

Fredrik Gitlestad er vara til Ekofisk-Komiteens styre og utpekt som vara-HVO. Det er derfor nyttig for Fredrik både som vara hovedtillitsvalgt og i rollen som vara-HVO å bli kjent med Ekofisk-komplekset og de som har sitt daglige arbeid der.

Fredrik er til daglig prosesstekniker, tillitsvalgt og verneombud på Eldfisk-kompleks. Det to-ukentlige TV/VO møtet finner sted på Ekofisk Lima i dag, og Fredrik benyttet derfor anledningen til å bruke en hel dag på komplekset.

Siste saker