juni 26, 2015

Fremtidig drift av baseområdet

Fredag 19. juni skrev aftenbladet en artikkel om fremtidig drift av baseområdet til ConocoPhillips (se link i artikkel)

Ekofisk-Komiteen kan bekrefte at det foregår et arbeid for å se på fremtidig modell for drift av basen, herunder outsourcing. Ekofisk-Komiteen er representert i arbeidsgruppen som skal evaluere anbudene, samt levere anbefaling om fremtidig modell. Foreløpig er det ikke fattet noen beslutning, og Ekofisk-Komiteen har fremdeles fokus på å vise bedriften fordelene med å drifte basen selv fremfor å la en tredjepart ha kontrollen på livsnerven til Ekofiskfeltet.

Detaljert informasjon fra arbeidsprosessen er underlagt konfidensialitet, men Ekofisk-Komiteen vil sørge for at medlemmenes rettigheter og arbeidsvilkår blir ivaretatt så langt som mulig.

Link: http://www.aftenbladet.no/energi/ConocoPhillips-kutter-trolig-driften-av-basen-i-Tananger-3721797.html

Siste saker