mars 1, 2021

Full gjennomgang av landorganisasjonen

Vi har blitt orientert om at bedriften vil igangsette en full gjennomgang av landorganisasjonen. Som vi er kjent med fra tidligere er et klart mål med en slik gjennomgang å redusere bemanningen. Ekofisk-Komiteen har presisisert for bedriftsledelsen at vi ikke vil akseptere oppsigelser av Ekofisk-Komiteens medlemmer.

Vi har gjentatte ganger påpekt vårt standpunkt ovenfor bedriften, og nå sist i BU/AMU. Vi har også kommunisert at tidspunktet for igangsetting av dette initiativet er svært krevende. Selskapet jobber allerede med store endringsprosesser i Ekofisk 2030+ prosjektet.

Prosjektet er i en tidlig fase. Ekofisk-Komiteen ser det som svært viktig at våre medlemmer er kjent med vårt standpunkt angående eventuelle ufrivillige oppsigelser. Denne meldingen skal være en trygghet for våre medlemmer.

Siste saker