februar 6, 2024

Full seier i arbeidsretten

En enstemmig dom fra arbeidsretten slår fast at den varslede sympatiaksjon i Archer AS, er tariffmessig og lovlig.

I tillegg til hovedslutningen er det flere viktige avklaringer i dommen.

Det er nå blant annet avklart at konflikten skjer i Norge. At selskapet er britisk, og de ansatte er britiske statsborgere, er underordnet i denne sammenhengen. Personell som jobber på Ekofisk jobber i Norge!

Retten slår altså fast at det er norsk rett og norske domstoler som skal avgjøre lovligheten av streiker som gjelder krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for arbeid i Norge og på sokkelen, også i de tilfellene der arbeidsgiver er et utenlandsk selskap.

IE & FLT og LO vil gjennom varslede sympatiaksjoner sette adskillig mer kraft bak kravet om tariffavtale med SLB UK. Arbeidsretten har med dommen 5. februar ryddet opp i flere uklarheter når det gjelder adgangen til sympatiaksjoner, på land og norsk sokkel.

IE&FLT skal sette seg grundig inn i dommen og vurdere videre løp i streiken.

Vi vil komme tilbake med oppdatering når det er avklart hvordan den varslede sympatiaksjonen skal gjennomføres.

 

Siste saker