april 28, 2016

Full seier i arbeidsrettenI

I går mottok Ekofisk-Komiteen dommen fra arbeidsretten. Dommen var enstemmig og gir Ekofisk-Komiteen fullt medhold i sin påstand om at avtalt ekstraarbeid skal kompenseres selv om bedriften velger å kansellere arbeidet.

Tvisten startet i forbindelse med revisjonsstansen i 2013. Av ulike grunner valgte bedriften å kansellere planlagt og avtalt ekstraarbeid på kort varsel for en rekke av våre medlemmer.

På vegne av våre medlemmer krevde Ekofisk-Komiteen kompensasjon i tråd med sokkelavtalens pkt. 3.3 nest siste avsnitt:
“Dersom bedriften anmoder den ansatte om å utsette avreisen fra hjemstedet eller fremskynde hjemreisen fra feltet, beholdes regulativlønn inkl. sokkelkompensasjon,selv om dette resulterer i færre dager på sokkelen enn i henhold til oppsatt arbeidsplan.”

Bedriften ønsket ikke å etterkomme Ekofisk-Komiteens krav om betaling for avtalt arbeid, som senere ble kansellert. Vi kom desverre heller ikke til enighet om saken verken i forhandlinger med Norsk olje og gass eller NHO, noe som resulterte i en stevning til arbeidsretten.

Vi er meget tilfreds med rettens slutning som lyder:

1. Operatøravtalen 2012-2014 pkt. 3.3 nest siste avsnitt er slik å forstå at regulativlønn inkludert sokkelkompensasjon beholdes når avtalt ekstra arbeidstid i henhold til oppsatt arbeidsplan ensidig avlyses ved utsetting av utreise eller fremskynding av hjemreise, selv om den avtalte ekstra arbeidstid kommer i tillegg til ordinær rotasjonsordning.

2. ConocoPhillips Norge dømmes til å foreta etterbetaling i henhold til punkt 1.

Ettersom saken ble kjørt for arbeidsretten, er avgjørelsen endelig og kan ikke ankes. videre vil dommen få betydning for tolkningen av tarriffavtalen for hele norsk sokkel.

Dommen i sin helhet kan leses ved å åpne vedlagt fil nederst på siden.

Vedlegg

Siste saker