januar 13, 2017

Generell innleieavtale utgått

Den generelle innleieavtalen som ble inngått i 2016 mellom bedriften og Ekofisk-komiteen er nå utgått (31.12.2016). Omfanget på innleie i bedriften er betydelig redusert.

I forbindelse med omplassering av personell fra Tor og Eko Alpha har vi blitt enige med bedriften om en tidsbegrenset avtale som tillater at bedriften ikke avslutter spesifikke innleieforhold, men fortsetter innleien av disse til omplasseringene er gjennomført. I tillegg har vi sikret fortrinnsrett til de innleide, som er omfattet av avtalen, dersom det etter omplasseringene skulle være behov for eksterne ansettelser.

Protokollen er nødvendig for å ivareta kompetanse, unngå overtallighet og oppsigelser. Ved spørsmål ta kontakt med Ekofisk-Komiteen.

Siste saker