januar 18, 2019

Godt i gang med årets samarbeidsmøter

Forrige uke startet vi opp med årets første samarbeidsmøte mellom TV/VO og OIM på Eldfisk Bravo. Denne uken har de tillitsvalte og OIMene på Kilo-Bravo vært i Tananger.

På samarbeidsmøtene er hovedfokuset på samarbeidsklimaet mellom vernetjenesten og OIMer, samt å prøve å finne løsninger på konkrete saker. En viktig del av møtet er å bli enige om 5 prioriterte saker som det er enighet om å jobbe med i året som kommer samt en evaluering av hvordan fjorårets saker har blitt fulgt opp.

Det er 11. året vi arrangerer disse samarbeidsmøtene, og trenden viser at møtene har vært veldig positivt for samarbeidsklimaet.

Neste gruppe ut er Eldfisk kompleks (29. – 30. januar).

Siste saker