mai 16, 2024

Hazid, forbundsstyre, walk to work, ny ledelse og forskjellig

En innholdsrik uke er snart over og helgen innledes med brask og bram fredag 17. mai. Vi er heldige som lever i ett fritt, demokratisk land der fagbevegelsen har makt til å være med å påvirke arbeidsplassene og samfunnsutviklingen. Gratulerer med nasjonaldagen til alle våre medlemmer!

Her kommer en liten oppsummering av noen av sakene vi har jobbet med denne uken.

Heeremas kontor i Leiden.

Hazid for fjerningsarbeid gjennomført i Leiden
Tirsdag og onsdag denne uken ble det gjennomført Hazid for fjerning av den gamle fakkelstrukturen på Eldfisk Kompleks samt resterende fjerningsarbeid på Tor, som består av MOSS modul, understell og rester av 11 conductorer. Hazid ble gjennomført i Heerema sitt hovedkontor i Leiden, Nederland, og på Teams, med deltakelse fra Cessation, AFOD, Drift og Ekofisk-Komiteen. Fra  Ekofisk-Komiteen deltok TV/VO Håvard Fagerbakke, TV/VO Fredrik Gitlestad og HTV/HVO Arild Andersen.

SSCV Sleipnir kommer ut på feltet rundt den 25 juni for gjennomføring av det resterende arbeidet i TOR/ELDFF kampanjen.

Forbundsstyremøte i Oslo
Mandag denne uken deltok leder i Ekofisk-Komiteen, Eirik Birkeland, på forbundsstyremøte i IE&FLT i Oslo. Det var mange viktige saker på agendaen blant annet status og planer for årets hovedoppgjør inkludert vedtak om Streikestøtte 2024, regnskap, prosjekt for organisasjonsgjennongang, forberedelser til Landsmøte i 2025 og informasjon forbundets internasjonale arbeid. Den saken som skapte mest diskusjon var allikevel innstillingen på nytt navn på forbundet vårt. Etter over en times diskusjon landet allikevel forbundsstyret på en enstemmig innstilling til nytt navn som formelt skal vedtas på neste Landsstyremøte. Innstillingen er hemmelig inntil videre.

Offshore Norge seminar om SOV/W2W fartøy i Bergen

Tirsdag var det duket for seminar i regi av Offshore Norge i Bergen. Både IE&FLT, Safe, Lederne, Havtil og Offshore Norge og representanter fra oljeselskapene var tilstede. Eirik Birkeland deltok i IE&FLT delegasjonen, fra ConocoPhillips deltok i tillegg Anders Moen som representant for arbeidsgiversiden.
Seminaret gav innblikk i hva som gjøres med slike fartøy i dag og hvilke planer selskapene har for bruk fremover i tillegg til en gjennomgang av gjeldene regelverk. Vi fikk også besøke skipet Island Clipper som benyttes i et pilotprosjekt for vedlikehold av den ubemannede installasjonen Oseberg H. Arbeid fra SOV/W2W fartøy utfordrer måten vi operer på norsk sokkel og både regelverk og tariffavklaringer må på plass før vi kan akseptere slike konsepter, seminaret var ikke en diskusjonsarena for disse spørsmålene.

Jan-Arne Johansen blir ny sjef i Australia

Leder i Ekofisk-Komiteen, Eirik Birkeland, takker avtroppende General Manager Operations, Jan-Arne Johansen, for et godt og konstruktivt samarbeid gjennom mange år.

Vi hadde torsdag det siste møtet med avtroppende driftsdirektør, Jan-Arne Johansen. Vi kan se tilbake på et konstruktivt og godt samarbeid og ønsker Jan-Arne lykke til med nye oppgaver og velkommen tilbake i fremtiden. Vincent Lelarge overtar Jan-Arnes jobb i juni.

After Action Review
Denne uken har Ekofisk-Komiteen deltatt med 3 representanter i en 2 dagers After action review for fleksibel organisasjon.

Den 29. september 2022 ble den nye sammenslåtte organisasjonen EkoK/B og Remote innført.
Denne ukes After action review har ivaretatt en evaluering av den nye organisasjonen opp mot det som var målsetningen med sammenslåingen.
Det vil bli utarbeidet en egen oppsummering samt arbeidet videre med en del konkrete aksjoner som det ble enighet om underveis i samlingen.

Endringer i permisjonsregelverket
I en periode har vi drøftet permisjonsregelverket med bedriften. Denne uken ble vi informert om noen mindre endringer i permisjonsregelverket, Ekofisk-Komiteen fikk gjennomslag for noen av våre ønsker til forbedringer, men langt fra alle. Våre medlemmer må sette seg inn i konseskvenser for pensjon og forsikring ved permisjoner. Dette gjelder både lovbestemte- og avtalte permisjoner, men fallgruvene kan være spesielt store ved ikke lovbestemte permisjoner (avtalte permisjoner).

 

 

 

Siste saker