mars 1, 2024

Helikoptertrafikken gjenopptas

Etter en koordinert vurdering i oljeindustrien og med luftfartsmyndighetene, blir det oppstart for flyprogrammet med Sikorsky S92 fredag. Dette gjelder både skyttel og tilbringertjeneste.

Beslutningen om å starte opp igjen baserer seg på myndighetenes vurderinger. I de innledende undersøkelsene har det så langt ikke kommet informasjon fra ulykken som har gitt Luftfartstilsynet grunnlag for å stanse flyging.

Vi stoler på de vurderinger som fortløpende blir gjort av luftfartsmyndighetene og helikopteroperatøren.

Det vil bli gitt informasjon  om sikkerhetsvurderingene av kompetent personell på heliportene og offshore før avreise. Hvis noen reisende til våre felt føler seg ukomfortable med å reise er det full anledning til å reservere seg. Vi har også inngått en avtale med selskapet om at ingen av våre medlemmer skal trekkes i lønn ved en slik reservasjon, dermed vil dette i praksis gjelde alle ConocoPhillipsansatte.

Alle bes holde seg orientert om flightinformasjon via DaWinci og selskapets intranett.

Siste saker