februar 2, 2024

HMS, dysleksi, samarbeid, navnekonkurranse og litt til

I forrige uke deltok vi blant annet på bedriftens HMS konferanse. Denne uken har vi gjennomført samarbeidsmøtet for TV/VO og OIM på Ekofisk komplekset. I tillegg informerer vi om litt andre ting som rører seg. God helg til alle!

Cay Nordhaug fra arbeidsutvalget i forbundet IE&FLT forteller om dysleksiprosjektet på Glencore Nikkelverk i Kristiansand.

HMS konferanse og dysleksivennlig arbeidsplass
Forrige uke ble årets HMS konferanse i ConocoPhillips arrangert. Blant mye annet ble konferansen brukt til å presentere arbeidet med dysleksivennlig arbeidsplass som bedriften har satt i gang. Ekofisk-Komiteen er representert i arbeidet med to arbeidstakerrepresentanter, Hilde K. Trondsen og Einar Malin, og to hovedtillitsvalgte, Ståle Skretting og Trond T. Haugbjørg. Ressursperson på området fra forbundet, Cay Nordhaug deltok også. Det var både presentasjoner fra scenen og egen stand. Det har vært gode tilbakemeldinger på dette i ettertid. Arbeidet med dysleksivennlig arbeidsplass vil bli mer synlig i tiden framover.

Samarbeidsmøte

Verneombud og ledelse klar for en bedre middag etter møte på dagtid og et slag bowling på ettermiddagen.

Denne uken er det gjennomført samarbeidsmøte for vernetjenesten og plattformledelsen på Ekofisk-Kompleks. Det har vært to nyttige dager med trivelig sosialt treff på kvelden. Dette er en god måte å bygge forståelse for hverandres roller på og istandsette vernetjeneste og ledelse til å håndtere utfordrende situasjoner og uenigheter.

Navnekonkurranse for det nye storforbundet vårt
Det har nå gått ut e-post til alle medlemmer hvor det blir kunngjort en navnekonkurranse på det nye og større forbundet som midlertidig heter IE&FLT. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å ta i bruk sin kreative hjernehalvdel og sende inn forslag ved å følge lenken i e-posten.

Søkefelt på EK sin hjemmeside
I 2023 fikk vi inn en forespørsel om det var mulig å opprette en søkefunksjon på EK hjemmeside. Vi har nå fått på plass en løsning som gjør det mulig å søke blant alle publiserte nyhetsartikler. Dette vil gjøre det enklere for både tillitsvalgte og medlemmer å finne relevant informasjon når de har behov for det.

Nye innsjekkregler hos SAS
Til slutt en viktig nyhet som ser ut til å ha gått litt under radaren. SAS har innført nye regler for innsjekk av bagasje på flygninger i Norge og Skandinavia. Siste frist er nå satt til 40 minutter før avgang. For andre reiser er det fortsatt 60 minutter før avgang.

Siste saker