januar 20, 2017

HMS konferanse

Mange av Ekofisk-Komiteens tillitsvalgte deltok torsdag på ledersamlingen «ConocoPhillips HMS konferanse». I motsetning til tidligere år var konferansen kun fokusert på den norske delen av selskapet og gikk i sin helhet på norsk.

Temaet for konferansen var «God HMS bygger vi sammen». I tillegg til innlegg fra toppledelsen i ConocoPhillips, utdeling av HMS priser og orientering om aktuelle saker holdt også lederen av Ekofisk-Komiteen, Eirik Birkeland, innlegg for forsamling. Temaet for denne presentasjonen var «Ansattes bidrag til god HMS». Eirik tok for seg hvor viktig samarbeidet mellom Ekofisk-Komiteen og bedriften er for å oppnå suksess både innen HMS, omdømme og økonomi. Samarbeidet må bygges på forståelse og annerkjennelse av lov- og avtaleverket, men et uformelt samarbeid basert på tillit og vilje til å finne løsninger er veien å gå for å oppnå de ekstraordinære resultatene.

Siste saker