januar 22, 2016

HMS konferansen 2016

Den 21. januar ble det avhold HMS konferanse for ledelsen i ConocoPhillips Norge.

Årets konferanse ble avholdt på basen i Tananger. Koordinerende HVO og HVO offshore og onshore var representanter fra Ekofisk-Komiteens styre. Ellers var det øverste ledelse og ledere fra avdelinger offshore og onshore i ConocoPhillips som deltok i konferansen. Konferansen inneholdt mange HMS relaterte presentasjoner, og det ble delt ut anerkjennelse for godt HMS-arbeid i 2015 til personer og avdelinger. På land fikk forsyningsbasen sikkerhetspris for å ha oppnådd seks sammenhengende år uten personskader. Offshore fikk Eldfisk-komplekset anerkjennelse for godt HMS arbeid. Jorunn Skålevik fikk pris for helseinnsatsen hun har lagt ned i bedriftidrettslaget og den siste prisen gikk WorleyParsons Rosenberg for arbeidet de har utført på land og offshore i forbindelse med ‘Capacity Increase’-prosjektet.

Siste saker