november 6, 2023

Husk å levere forslag til årsmøte

Fristen for å levere forslag som ønskes behandlet av årsmøtet 2024 er 31.12.2023.

Forslag kan leveres av alle medlemmer, men vi oppfordrer alle til å kontakte sin lokale tillitsvalgte og få støtte til sitt forslag gjennom å få det behandlet på medlemsmøte.

Forslag sendes: Ekofisk-Komiteen@conocophillips.com

Årsmøtet avholdes 5. og 6. mars 2024 på Quality Airport Hotell, Sola

 

mvh

Styret

Siste saker