august 13, 2018

Industri Energi-artikkel om NDT i ConocoPhillips

ConocoPhillips er en ledestjerne for resten av bransjen, med stor grad av faste ansettelser, istedenfor outscourcing av arbeidsoppgaver. Slik burde det vært i alle oljeselskapene, sier fungerende leder i Inspektoratet i Industri Energi, Bjørn Erik Poppe Thorsen. Slik omtales NDT-avdelingen i selskapet i en artikkel på forbundets nettsider.

Industri Energi ønsker å sette fokus på faste ansettelser og et organisert arbeidsliv. NDT-bransjen er mange andre steder preget av stor andel innleie, manglende tariffavtaler og lav organisasjonsgrad.

“-For oss som fagforening er det viktig at folkene som har kontroll med integriteten på installasjonen føler trygghet i forhold i jobbene sine. For oss er det viktig at disse folkene er organisert og føler seg trygge i arbeidsforholdene sine. Da kan også alle vi andre føle oss trygge, sier Birkeland.”

Les hele artikkelen her: https://www.industrienergi.no/nyheter/ndt-er-avgjorende-for-pa-sikre-plattformenes-integritet-og-folks-trygghet/

Siste saker