januar 29, 2021

Innkalling til årsmøte sendes ut i dag

Innkalling til Ekofisk-Komiteens digitale årsmøte sendes ut på e-post til alle våre tillitsvalgte i løpet av dagen. Fysiske papirer sendes hjem til den enkelte og ut offshore ila neste uke.

Som annonsert tidligere blir årsmøtet avholdt digitalt på Microsoft Teams tirsdag 16. mars mellom kl 10:00 og 16:00.

All informasjon du trenger ligger i utsendt innkalling.

Påmeldingsskjemaet ligger også som vedlegg til denne artikkelen.

Vedlegg

Siste saker