januar 6, 2021

Innleide og bonus

Som mange allerede kjenner til vant Industri Energi fram i Høyesterett i dette spørsmålet. Høyesterett slår fast at bonus er å anse som lønn og skal inngå i alle grunnlag for utbetaling.

Høyesterett ga i fjor Industri Energi fullt medhold i den prinsipielt viktige saken om at innleide skal ha samme lønn som fast ansatte. En enstemmig dom konkluderte med at bonusprogrammet i AkerBP er «lønn» i arbeidsmiljølovens forstand, og at de to innleide Industri Energi-medlemmene skal ha bonus på lik linje med fast ansatte i AkerBP.

Dommen får også betydning for innleide til ConocoPhillips som også har bonusprogram for sine ansatte.

Høyesterett gav 3 års tilbakevirkende kraft i den konkrete dommen i AkerBP og om du mener du har et krav om etterbetaling av bonus bør du kreve dette før midten av februar da ConocoPhillips normalt annonserer bonus for foregående år på den datoen.

Ta gjerne kontakt med oss om du trenger rettledning for å fremme et slikt krav.

 

Les mer om saken her: https://www.industrienergi.no/nyhet/seieren-i-hoyesterett-gjor-det-mer-attraktivt-med-faste-ansettelser-framfor-innleie/

Foto: Andreas Haldorsen

Siste saker