februar 21, 2024

Innstramminger i kompensasjon ved ekstraarbeid

Ekofisk-Komiteen har den siste tiden fått mange henvendelser fra medlemmer som opplever at bedriften har endret praksis for hvordan man betaler den enkelte ved forstyrrelser ifbm inn- og utreise til ekstraarbeid på sokkelen.

Bakgrunnen for henvendelsene er at bedriften, ensidig og uten ytterligere informasjon, har lagt ut nye retningslinjer for føring av timer. De nye retningslinjene er stikk i strid med tidligere praksis og tolkning av tariffavtalen. Henvendelsene den siste tiden har i hovedsak dreid seg om bortfall av kompensasjon ved sykdom, venting på heliport, helikoptertransport utenfor arbeidstid og ved forlenget oppholdsperiode.

Så langt ser det ut til at endringene slår særlig ugunstig ut for personell som sier seg villig til å avhjelpe bedriftens bemanningsbehov ved å si ja til å reise ut i forkant av sin opprinnelig utreise når det oppstår forsinkelser i helikoptertrafikken. Vi har sett eksempler på at ansatte da mister både overtidsbetaling i forkant og ventetid utover 14 dager offshore.

Ekofisk-Komiteen ber om at uenigheter dokumenteres og sendes inn til oss. Vi vil vurdere videre tvistebehandling fortløpende. Parallelt med dette vil vi forsøke å diskutere problemstillingen på generelt grunnlag med HRs representanter for å se om det er mulig å komme til en enighet om tolkning av tariffavtalen på de ovenfornevnte problemstillingene.

Vi minner om at ekstraarbeid og retten til fritak fra ekstraarbeid er regulert av Rammeforskriften § 42.  Bedriften har en styringsrett til å pålegge ekstraarbeid, men dette skjer svært sjeldent, og kan ikke skje før etter drøftelser med fagforeningen.

 

Artikkelillustrasjon: Bjørn Helgøys julekort fra Ekofisk-Komiteen i 1998 viser at innsparinger også var et hett tema for 26 år siden i “Julekort gjennom 26 år” står dette som kommentar til julekortet:

“Oljeprisen dalte til det laveste nivået noensinne. Ledelsen i oljeselskapene gikk aldeles amok med innsparingsprogrammer. Sparetiltak og innstramminger ble en del av hverdagen. Det er ikke måte på kreativitet og oppfinnsomhet blant ledelsen om hva vi kunne gjøre for å hjelpe på inntjeningen.

Samtidig er aktiviteten på Ekofisk på et absolutt høyt nivå. Ekofisk II er en realitet, og enkelte biter negler og tær for å få sine budsjetter til å henge i hop med utgiftene. Løsningene er som vanlig å finne i kafferom og oppholdsrom på Ekofisk. Hver mann sitt helikopter”

Siste saker