januar 18, 2016

Innstramminger på svingskiftkompensasjon

Ekofisk-Komiteen har den siste tiden fått flere henvendelser fra medlemmer som opplever at bedriften ikke betaler ut kompensasjon for svingskift for endring av skift ved oppholdsperiode ut over 14 dager.

Det har over lengre tid etablert seg en praksis hvor det har blitt godkjent svingskiftkompensasjon ved endring av arbeidsperiode etter 14 dager på sokkelen. Ordningen har med andre ord «sklidd ut» over tid i arbeidstakernes favør, noe bedriften nå ønsker å stramme inn på.

Styret har behandlet problemstillingen, og kommet frem til at vi ikke kommer til å forfølge innstrammingen ytterligere. Denne beslutningen er blant annet fundamentert i tidligere protokoller vedr. tolkning av tariffavtalen (se vedlagt protokoll).

Vedlegg

Siste saker