mars 14, 2018

Ja til trygge industriarbeidsplasser – nei til ACER

Et enstemmig årsmøte i Ekofisk-Komiteen stiller seg solidarisk med en samlet fagbevegelse, og mener at Stortinget må si nei til Acer, og at saken krever 3/4 flertall. Årsmøte krever også stopp i byggingen av nye utenlandskabler.

Regjeringen har foreslått å overføre nasjonal myndighet over energipolitikken til EU. Det foreslås å innlemme EUs «tredje energipakke» i EØS-avtalen, og tillate EUs energibyrå, ACER, å treffe bindende vedtak over norsk energipolitikk.
En konkurransedyktig, miljøvennlig og kraftforedlende industri er avgjørende for industrinasjonen Norge. Industriarbeidsplasser kjennetegnes av høy grad av fagorganisering og utgjør en del av grunnfjellet for den norske modellen. Flere eksportkabler fra Norge til utlandet vil medføre økte kraftpriser i Norge. Dette vil frata den kraftforedlende industrien et viktig konkurransefortrinn og kan sette arbeidsplasser i fare. Redusert lønnsomhet vil legge økt press på lønns- og arbeidsvilkårene i industrien.

Ekofisk-Komiteen:
– er imot norsk tilknytting til ACER.
– mener at Stortinget må stoppe bygging av flere strømkabler til utlandet.
– mener at denne saken må behandles etter Grunnloven §115 og derfor krever 3/4 flertall i Stortinget.

Siste saker