mars 24, 2023

Jone Stapnes blir fulltids ansattrepresentant

Vara til styret, Jone Stapnes er utpekt som Ekofisk-Komiteens arbeidstakerrepresentant i nxtgenERP prosjektet.

Bedriften er i gang med detaljplanlegging av nxtgenERP løsningen for Norge med en forventet utrulling tidlig i 2024. Overgangen til nxtgenERP vil medføre nye dataverktøy og endringer i arbeidsprosesser som vil påvirke alle i bedriften, men endringene blir nok mest omfattende for de som jobber innenfor drift og vedlikehold.

Jone går inn i et fulltidsengasjement på land minst fram til sommeren 2024 slik planene ser ut nå.

Oppgavene til arbeidstakerrepresentanten i prosjektet er blant annet:
– Sikre ivaretakelse av arbeidstakernes interesser
– Ressursperson til støtte i detaljplanleggingen av nye løsninger hovedsakelig for drift og vedlikehold
– Innspill til opplæringsplaner
– Innspill til kommunikasjonsplaner

Siste saker