januar 23, 2024

Jubileumslogo

Som mange sikkert er klar over har Ekofisk-Komiteen 50-årsjubileum i 2024. Det betyr at vi er den eldste fagforeningen på norsk sokkel.

Som et ledd i å markere 50 årsjubileumet vedtok styret i Ekofisk-Komiteen på siste styremøte en jubileumslogo til bruk i 2024.

Styret hadde tre ulike alternativer å velge mellom og ble ganske raskt enige om at det ene alternativet var bedre enn de andre to.

Jubileumslogoen er designet av leder i Ekofisk-Komiteen, Eirik Birkeland, og er inspirert av både Ekofisk-Komiteen sin originale logo og den gamle Phillips 66 logoen.

Logoen vil bli benyttet i ulike sammenhenger i løpet av 2024.

Siste saker