desember 24, 2017

Julekalendervinnere

Nesten 500 deltakere hver eneste dag på Ekofisk-Komiteens julekalender. Her kan du finne svar på årets spørsmål, se hvem som ble trukket ut som dagsvinnere og hvem som stakk av med årets hovedpremie.

Årets hovedvinner:

Kenneth Skarbø

Kenneth jobber som kraninspektør på Ekofisk.

Årets hovedpremie er en Apple iPad som vil bli sendt til Kenneth rett over nyttår.

 

Årets dagsvinnere:

 

1. desember
De aller fleste hadde fått med seg at Leif Sande gikk av som leder i Industri Energi dette året og at Frode Alfheim er vår nye leder.

Dagsvinner: Ketill Kremer, Sikkerhetsrådgiver for Ekofisk

 

 

2. desember
Denne dagen hadde kalenderen tekniske problemer, men de aller fleste som klarte å komme inn å avlevere svar visste at den første lederen, og forgjengeren til Leif Sande, i Nopef heter Lars Anders Myhre.

Dagsvinner: Jim-Roger Hansen, Luft og hav koordinator i tårnet på Ekofisk kompleks

 

 

3. desember
Denne dagen varierte svarene mer, dette skyldes nok at spørsmålstilleren var litt utydelig i hva vi var ute etter. Den som har sittet lengst sammenhengende som leder i Ekofisk-Komiteen het Harald Sjonfjell (1994-2003).

Dagsvinner: Jan Heggheim, Luft og hav koordinator i tårnet på Ekofisk kompleks

 

 

4. desember
Heller ikke at navnet på HR kontakten vår er Anders Moen ble vanskelig for den svært dyktige gjengen som deltar i årets kalender. Men for et lite antall deltakere ser det ut til at det ble for fristende å svare Rudolf Blodstrupmoen.

Dagsvinner: Rolf Bolstad, kranfører på Elfisk kompleks

 

 

5. desember
De aller fleste visste også at Ekofisk-Komiteen er stiftet i 1974 og derfor feirer sitt 50 årsjubileum i 2024.

Dagsvinner: Marius Lagtun, mekaniker på reisecrewet

 

 

6. desember
At vår leder, Eirik Birkeland, var automatiker før han ble valgt inn som tillitsvalgt på fulltid var nok en hardere nøtt, men mange svarte rett også på dette spørsmålet.

Dagsvinner: Solveig Finnesand, fakturabehandler i Tananger

 

 

7. desember
Desto mindre plass en kommer fra, desto høyere snakker en om den med stor stolthet, det ser derfor ut til at det ble for lett å spørre om hvor Anbjørn Lærdal kommer fra, svaret var selvfølgelig Sandeid.

Dagsvinner:  Thor Hove, brønnintervensjonsleder

 

 

8. desember
Bare 50% av deltakerne husket at Ekofisk-Komiteen avviklet samsovingen på Ekofisk i 2008.  Neste år er det 10 år siden vi risikerte å få snorkende fremmede på lugaren.

Dagsvinner: Gisle Rafteseth, radiooperatør på Ekofisk Kilo Bravo

 

 

9. desember
Imponerende mange husket at at medlemmene i Negotia valgte å kollektivt melde seg inn i Ekofisk-Komiteen i 2012.

Dagsvinner: Lars Bjørgen, mekaniker på Ekofisk Kilo Bravo

 

 

  10. desember
Imponerende mange husket at at medlemmene i Negotia valgte å kollektivt melde seg inn i Ekofisk-Komiteen i 2012.

Dagsvinner: Thomas Hovland, prosessoperatør på Ekofisk M/Z

 

 

11. desember
Ikke alle var klar over at tariffavtalen for timelønna heter “Operatøravtalen” eller “Overenskomst for Operatørbedrifter”.

Dagsvinner: Ken Andrè Ohrstrand, prosessoperatørlærling Eldfisk Bravo

 

 

12. desember
Kielferja har vært fast lokasjon for våre tillitsvalgtkurs de siste årene og er også den plassen vi har arrangert flest kurs for våre tillitsvalgte, mange visste dette, men langt fra alle.

Dagsvinner: Morten Duesund, automatiker på Eldisk kompleks

 

 

13. desember
Dagens oppgave viste seg å være vanskelig, mange er ikke klar over at tariffavtalen som gjelder for individuelt avlønna i bedriften heter Bransjeavtalen.

Dagsvinner: Anne Berit Slettebø, helikopterkoordinator i Tananger

 

 

14. desember
Det er tydelig at Røldal er godt kjent som ein snøsikker plass blant våre medlemmer, det betyr selvfølgelig ikke at Sauda er snøfattig, men av de to er altså Røldal mest snøsikkert.

Dagsvinner: Ørjan Egenes, NDT tekniker på Ekofisk

 

 

15. desember
Et lurespørsmål i dag, Industri Energi har delt hovedkontor mellom Oslo og Stavanger.

Dagsvinner: Joachim Solbakken, prosesstekniker på Ekofisk 2/4 M og Z

 

 

16. desember
Det nærmer seg julaften og de som er ute etter kl 15:00 denne dagen kan skrive helligdagsgodtgjørelse som er på 1.900,- kr pr. dag.

Dagsvinner: Jarle Måge, SV brønnhodetekniker på Ekofisk

 

 

17. desember
Når helikopteravgang er forsinket mer enn 2 timer fra Sola er det tariffavtalt at den ansatte skal ha et måltid.

Dagsvinner: Kjell Ove Olsen, SV telekomtekniker på Ekofisk

 

 

18. desember
Johnny Cash var prinsippfast og krevde alltid fagorganisert crew på sine konserter.

Dagsvinner: Espen Trondsen, Helivakt/dekksoperatør på Eldfisk Bravo

 

 

19. desember
Stort sett alle visste at vi feirer 50 årsjubileum for funnet av Ekofisk i 2019.

Dagsvinner: Kent Andre Veland, SV SAS ingenør på Eldfisk

 

 

20. desember
Tiden går fort, vi har nå vært en del av det fusjonerte ConocoPhillips i mange år, fusjonen skjedde tilbake i 2002 så det er kanskje ikke så rart at mange svarte feil på dagens oppgave.

Dagsvinner: Rune Ørnhaug, automatiker på Ekofisk

 

 

21. desember
Overraskende mange visste at Bjørn Helgøy valgte oppjekkinga av Ekofisk som tema på Ekofisk-Komiteens julekort i 1986.

Dagsvinner: Kari Hultman, HR service spesialist, Tananger

 

 

22. desember
Dagens spørsmål var kanskje det vanskeligste i hele julekalenderen, at arbeidervernloven tredte i kraft i 1936 var en vanskelig nøtt.

Dagsvinner: Frode Kallestad Dyvik, sikkerhetsrådgiver Ekofisk

 

 

23. desember
Ekofisk-Komiteens hofftegner av julekort har de siste årene vært Tor Bjørn Moen.

Dagsvinner: Per Svein Liland, leder for operasjon på Ekofisk Kilo-Bravo

 

 

24. desember
100% av deltakerene visste at 24. desember, ja da er det julaften.

Dagsvinner: Johanna Rødde, kontrollromsoperatør på Eldfisk S

 

Siste saker