desember 11, 2018

Julekalendervinnere 2018

Her kan du finne svar på årets spørsmål, se hvem som ble trukket ut som dagsvinnere og hvem som stakk av med årets hovedpremie.

HOVEDVINNER 2018

Preben Damman, Prosesstekniker på Ekofisk Kompleks er den heldige vinneren av årets hovedpremie en Apple iPad.

 

 

 

 

 

 

1. desember
Svar: 75%  av de organiserte arbeidstakerne i ConocoPhillips er medlem i Ekofisk-Komiteen.

Dagsvinner: Tor Bjørnar Berger, Electronic Control Technician

 

 

2. desember
Svar: Ekofisk-Komiteen ble offisielt stiftet i 1974.

Dagsvinner: Harald Stokkebryn som er pensjonistmedlem.

 

3. desember
Svar: Eirik Birkeland er leder for Ekofisk-Komiteen.

Dagsvinner: Jim Roger Hansen, Luft og hav koordinator i tårnet på Ekofisk kompleks

 

 

4. desember
Svar: Fra 1. oktober 2018 fikk Ekofisk-Komiteen avtale om at alle som har sitt arbeid i kontrollrom har rett på kontrollromstillegg

Dagsvinner: Jan Kjetil Ahlsen, Instrument Technician på Ekofisk Kilo-Bravo
5. desember
Svar: Den første lederen av Ekofisk-Komiteen var Egil Berle.

Dagsvinner: Preben Damman, Process Technician på Ekofisk Kompleks.

 

 

6. desember
Svar: Juristen som møter sammen med Anders Moen i de fleste møter med Ekofisk-Komiteen heter Espen Sørskår.

Dagsvinner: Tommy Olsen, Mekaniker på Ekofisk Kompleks.

 

 

7. desember
Svar: Ekofisk-Komiteen har avdelingsnummer 66 i Industri Energi.

Dagsvinner: Nils Henry Eikeland, Mekaniker på Ekofisk Kilo-Bravo.

 

 

8. desember
Svar: Bjørn Helgøy tegnet Ekofisk-Komiteens julekort i perioden 1983 – 2008.

Dagsvinner: Henrik Bang, Elektriker på Ekofisk Kompleks

 

 

9. desember
Svar: Det Norske oljeselskap ASA og Bp Norge AS fusjonerte i 2016 og ble til AkerBP.

Dagsvinner: Jone Stapnes, Elektriker på Eldfisk Bravo.

 

 

10. desember
Svar: I 2015 kom Trond-Erik Johansen tilbake til Norge og gikk inn i sin nåværende periode som administrerende direktør.

Dagsvinner: Andre Sivertsen, NDT Technician på Ekofisk.

 

 

11. desember
Svar: Ekofisk-Komiteens avtale om kompensasjon for mat ved helikopterforsinkelse er gjeldene fra 1. mars 2018.

Dagsvinner: Knut Marius Lagtun, Mekaniker på Eldfisk.

 

 

12. desember
Svar: Den siste Ekofisk marsjen ble arrangert i 2015.

Dagsvinner: Stian Risberg, Elektriker på Ekofisk Kilo-Bravo.

 

 

13. desember
Svar: Den estimerte produksjonen fra Tor II er 20.000 fat/døgn.

Dagsvinner: Dag Ludvigsen, Instrument Technician på Ekofisk Kilo-Bravo.

 

 

14. desember
Svar: Selskapet har betalt 1156 milliarder i skatter og avgifter fra 1969 til 2017.

Dagsvinner: Tormod Sjursen, Mekaniker på Ekofisk Kompleks. 

 


15. desember
Svar: I 2003 ble 14-28 rotasjonen innført på Ekofisk.

Dagsvinner: Jan Ove Heggheim, Luft og hav koordinator på Ekofisk Kompleks

 

 

16. desember
Svar: Alexander Kielland ulykken skjedde den 27. mars 1980.

Dagsvinner: Gunnar Barmen, elektriker på Eldfisk.

 

 

17. desember
Svar: Produksjonen på Ekofisk 2/4 Charlie ble startet i 1974.

Dagsvinner: Nils Gunnar Larsen, prosesstekniker på Roving

 

 

18. desember
Svar: Det privatrettslige medlemstilbudet til Industri Energi heter Min Advokat.

Dagsvinner: Vidar Solheim, ESD Teknikker på Eldfisk

 

 

19. desember
Svar: Tor Bjørn Moen har tegnet Ekofisk-Komiteens julekort siden 2013.

Dagsvinner: Nils Einar Aase, mekaniker på Ekofisk Kilo-Bravo

 

 

20. desember
Svar: Geir Terje Stengårdsbakken ble valgt inn som nestleder i 2017.

Dagsvinner: Einar Fodnes, mekaniker på Eldfisk kompleks.

 

 

21. desember
Svar: Ekofisk-Komiteen har 6 av 7 ansattrepresentanter i BU/AMU.

Dagsvinner: Rune Guttormsen, HLO på Ekofisk Lima.

 

 

22. desember
Svar: Total er største eier i Ekofisk-området (PL-018).

Dagsvinner: Helge Viken, automatiker på Ekofisk Kilo-Bravo

 

 

23. desember
Svar: Frode Alfheim er leder i Industri Energi.

Dagsvinner: Anne Gry Westlye, kontraktspesialist i Tananger.

 

 

24. desember
Svar: Kjetil Hurlen vant hovedpremien i Ekofisk-Komiteens julekalender i 2016.

 

Siste saker