desember 11, 2020

JULEKALENDERVINNERE 2020

Her kan du finne svar på årets spørsmål, se hvem som blir trukket ut som dagsvinnere og hvem som stikker av med årets hovedpremie.

HOVEDPREMIE:

Lars Abotnes, Lead Inspector, Offshore Inspection

DAB radio kommer i posten.

DAGSVINNERE:

1. desember
Svar: Over 950.000 medlemmer er tilknyttet et fagforbund som er en del av LO.
Vinner: Morten Duesund, Engineer Measurement, SV Automation

2. desember
Svar: Per Martin Labråthen er leder av Industri Energi Equinor.
Vinner: Jeanett Nekkøy, Electrician H EkoCompl, Maintenance El.Instr.Aut. Ekof. Complex

3. desember
Svar: Eirik Birkeland er leder for Ekofisk-Komiteen.
Vinner: Stig Rune Larsen, Process-Technician Production EkoCompl, Production,Ekofisk Complex

4. desember
Svar: Terri King hadde stillingen som øverste leder da Steinar Våge overtok denne tidligere i år.
Vinner: Henrik Bang, Electrician L EkoCompl, Maintenance El.Instr.Aut. Ekof. Complex

5. desember
Svar: Egil Berle var den første lederen av Ekofisk-Komiteen.
Vinner: Tor Ole Mølstre, Instrument Technician EldB, O&M Remote Eldfisk Bravo

6. desember
Svar: Advokat Karianne Rettedal kjørte saken om bonus for innleide i Høyesterett for Industri Energi.
Vinner: Helge Viken, Instrument Technician EkoK-B, Maintenance, Ekofisk K-B

7. desember
Svar: Ekofisk-Komiteen har avdelingsnummer 66 i Industri Energi.
Vinner: Rolf Sønderland, Electronic Control Technician, SV Automation

8. desember
Svar: Bjørn Helgæy tegnet Ekofisk-Komiteens julekort i perioden 1983 – 2008.
Vinner: Anne Elisabeth Vigre, Training Analyst, Competency & Training Management

9. desember
Svar: Det Norske oljeselskap ASA og Bp Norge AS fusjonerte i 2016 og ble til AkerBP.
Vinner: Asbjørn Birkeland, Ordfører Sauda kommune (permisjon fra jobben i El. Control)

10. desember
Svar: Trond-Erik Johansen kom tilbake til Norge i 2015 og gikk inn i sin siste periode som administrerende direktør.
Vinner: Stig Ove Farstad, Crane Operator Eld Complex, Logistics Eldfisk Complex

11. desember
Svar: Den nye administrerende direktøren i ConocoPhillips Norge heter Steinar Våge.
Vinner: Birte Wathne, Administrative Assistant, Operations Norway

12. desember
Svar: Den siste Ekofisk marsjen ble arrangert i 2015.
Vinner: Jan Kjetil Ahlsen, Instrument Technician EkoK-B, Maintenance Ekofisk K-B

13. desember
Svar: Rolf Bolstad var leder av Ekofisk-Komiteen i perioden 2011-2014.
Vinner: Marius Lagtun, Mechanic Embla/EldB, O&M Remote Eldfisk Bravo

14. desember
Svar: I følge regnskapstallene for 2019 var forvaltningskapitalen til ConocoPhillips Norge Pensjonskasse på 10,6 milliarder ved utgangen av fjoråret.
Vinner: Helen Lien, Training Analyst, Competency & Training Management

15. desember
Svar: Ekofisk-Komiteen fikk innført 14-28 rotasjon for våre medlemmer på Ekofisk i 2003.
Vinner: Martine Larsen, Crane Operator Eko Complex, Logistics, Ekofisk Complex

16. desember
Svar: ConocoPhillips feiret i fjor at det var 50 år siden Ekofisk-funnet.
Vinner: Anne Berit Handeland, OLC Marine Logistics & HSEQ Advisor, OLC Marine Logistcs

17. desember
Svar: Produksjonen på Ekofisk 2/4 Charlie ble startet i 1974.
Vinner: Arnstein Berge, Process-Technician Production EkoCompl, Production,Ekofisk Complex

18. desember
Svar: Det privatrettslige advokattilbudet Industri Energi tilbyr sine medlemmer heter HELP.
Vinner: Kristoffer Rødal, Process Technichian EldCompl, Operations Eldfisk Complex

19. desember
Svar: Are Tomasgard i LOs valgte ledelse kommer fra Industri Energi.
Vinner: Espen Trondsen, Helivakt/Dekksoperatør, Remote Eldfisk Bravo

20. desember
Svar: Fornavnene til de varavalgte til avdelingsstyret er Jarle, Jarle og Bjørnar.
Vinner: Willy Solberg, pensjonist.

21. desember
Svar: Lill-Heidi var Industri Energis forhandlingsleder under de sentrale forhandlingen og meklingen på Operatøravtalen.
Vinner: Trond Sverre Mål, Mechanic EkoCompl, Maintenance Mechanical,Ekofisk Complex

22. desember
Svar: Industri Energis besøksadresse i Oslo er Torggata 15.
Vinner: Tor Reidar Nag, Process Technician EldB, O&M Remote Eldfisk Bravo

23. desember
Svar: Anbjørn Lærdal er den sittende HVO som har innehatt vervet lengst.
Vinner: Jim Brandsø, SV Crane Technician, SV Mechanical, Ekofisk Lima

24. desember
Svar: KVHO Frode Nirisen er den hovedtillitsvalgt som har vært nisse på heliporten flest ganger.
Vinner: Håvard Nesse, Process Technichian EldCompl, Operations Eldfisk Complex

 

 

Siste saker