desember 25, 2013

Julens siste kalendertrekning

Da var julens siste vinnere av julekalenderen klar. Dagsvinnere får en liten overraskelse, mens hovedvinneren vinner en iPad Air. Premiene vil bli sendt ut over nyttår.

Årets hovedvinner er:

Helge Gursli

Helge er elektriker på Ekofisk kompleks. Han har vært en ivrig deltaker og sikret seg gjennom daglig deltakelse gode odds for å bli trekt ut som årets hovedvinner.

20. desember
Trond Hovda visste at 79% av dei organiserte i ConocoPhillips Norge er tilslutta bedriftens største klubb, Ekofisk-Komiteen. Trond er mekaniker på Ekofisk kompleks.

21. desember
Gisle Rafteseth hadde kjennskap til at BU/AMU er det øverset formelle samarbeidsorganet mellom bedriften og Ekofisk-Komiteen. Gisle jobber i radioen på Ekofisk Kilo/Bravo.

22. desember
Jan Ove Farstad hadde fått med seg at EWC (European Work Council) er navnet på det internasjonale samarbeidsforumet for ansattrepresentanter i ConocoPhillips. Jan Ove er SAS koordinator i SV automasjon gruppen på Ekofisk.

23. desember
Inge Øglænd visste at “navnet” på korridoren utenfor Ekofisk-Komiteens kontor er Union Street. Inge er elektriker på Eldfisk Bravo, han er også tillitsvalgt og verneombud ombord.

24. desember
Lisbeth Sværen Husebø visste at det var Tor Bjørn Moen som tegnet årets julekort for Ekofisk-Komiteen. Lisbeth jobber for IT avdelingen Tananger.

Siste saker