september 21, 2013

Kaffe gir utslag på rustest

Onsdag denne uken fikk et av våre medlemmer, med 34 års fartstid i bedriften, karrierens mest ubehagelige opplevelse. Han satt sammen med kolleger på helikopterterminalen og drakk en kaffekopp da han ble oppropt over PA anlegget, han skulle rusmiddeltestes.

Medlemmet kjente til bedriftens ensidige innføring av tilfeldig rusmiddeltesting, men i dag skulle han få erfare en av grunnene til at fagforeningene i bedriften, med Ekofisk-Komiteen i spissen, er og har vært svært kritiske til praksisen. Spyttprøven gav utslag på beroligende midler, medlemmet ble tatt av flight og sendt avgårde til Forus-akutten for å avlegge urinprøve. Inne i venteområde på heliporten skjønte de fleste raskt hva som hadde skjedd, vårt medlem kom ikke tilbake, og navnet hans ble ropt over PA anlegget flere ganger da han ikke møtte opp til helikopteret.
Tilbake i hjemmet sammen med kona begynte tankene å kverne; Hva har skjedd? Kan jeg ha fått i meg noe? Hva tror mine kollegaer?…

Dagen etter viser tester på Forus-akuttens egne ansatte at hvis det drikkes kaffe før testen får man utslag på akkurat samme måte som vårt medlem.

Denne saken understreker et av våre argumenter mot bedriftens ensidige innføring av tilfeldig rusmiddeltesting. Dette er et inngrep i den personlig sfære og krenkelse av den enkelte ansatte. Alle vet at nyhetsinteressen er større når noen blir utestengt fra arbeidsplassen på grunn av utslag på rustest enn dementiet i etterkant, vi risikerer at mange av våre medlemmer vil bli stemplet som rusmisbrukere uten rot i virkeligheten. Vi minner om at UP valgte å ikke ta i bruk narkotikatesterne til tilfeldig testing av trafikanter nettopp på grunn av den store feilmarginen, de mente at dette ville gå på bekostning av rettsvernet til den enkelte.

Vi venter nå på Petroleumstilsynets behandling av vår klage, denne ukens hendelse forsterker etter vårt syn vårt opprinnelige krav om at Ptil må stoppe praksisen med umiddelbar virkning

Siste saker