september 20, 2022

Kandidater til styret

Valgkomitéen har startet sitt arbeid for å sette sammen et forslag til nytt styre i Ekofisk-Komiteen og ber derfor om innspill på kandidater. Styrevalget skjer på Ekofisk-Komiteens årsmøte 14. og 15. mars 2023 i Stavanger.

Disse er på valg:

Leder, Eirik Birkeland
1. nestleder, Geir Terje Stengårdsbakken
2. nestleder, Frode Nirisen
Styremedlem tariff, Anbjørn Lærdal
Styremedlem tariff, Arild Emanuel Andersen
Styremedlem tariff, Trond Tidemann Haugbjørg

Vara tariff, Jarle Bleie
Vara tariff, Jarle Øvsthus
Vara tariff, Tor Bjørnar Berger

* Leder E-K Land, Ståle Skretting og leder E-K Nepco, Lars Nag tiltrer styret automatisk og er således ikke på valg.

Valgkomiteen ber om innspill så snart som mulig til kandidater. Innspill sendes valgkomiteens leder Oddbjørn Nilsen.

Valgkomiteen består av følgende personer:

Oddbjørn Nilsen (leder), oddbjoern.nilsen@conocophillips.com, 52 02 34 72
Anne Gry Westlye, annegry.westlye@conocophillips.com, 52 02 10 74
Tone Lise Håland, tonelise.johansen@conocophillips.com, 951 85 037
Nils Kjetil Torvik, nils.k.torvik@conocophillips.com, 52 02 84 42
Nils Henry Eikeland, 52 02 38 76

Siste saker