november 28, 2022

Karantenekompensasjon

MERK: FRIST FOR DEG TIL Å SENDE KRAVET TIL VIRKSOMHETEN SETTES TIL 5. desember 2022

Industri Energi utreder nå det rettslige grunnlaget for krav om kompensasjon for pålagt karantene før utreise i forbindelse med pandemien. Industri Energis foreløpige vurdering er at pålagt og utstått karantene i avspaseringsperiodene kan være berettiget kompensasjon.

Det er sendt ut omfattende informasjon med en rekke vedlegg per epost til alle Industri Energis yrkesaktive medlemmer. Har du ikke mottatt dette, eller har spørsmål, kan du sende epost til covidkompensasjon@industrienergi.no.

Les mer om saken og hvordan du går frem her: Koronakompensasjon – Industri Energi

Siste saker