august 14, 2020

Kim Stian Kolnes ny leder av Ekofisk-Komiteen Nepco

De tillitsvalgte for Ekofisk-Komiteen Nepco avholdt i dag et konstituerende styremøte der Kim Stian Kolnes ble enstemig valgt som ny leder. Kim Stian tiltrer hovedstyret som represent for individuelt avlønnede medlemmer offshore med umiddelbar virkning.

Styret konstituerte seg på følgende måte:

Leder: Kim Stian Kolnes
Nestleder: Lars Nag
Sekretær: Anne R. Salbu
Styremedlem: Bjarne Markus Jonassen

Varamedlem: Kent Andre Veland
Varamedlem: Øystein Bjerkeli

Siste saker