oktober 8, 2013

Klager innføring av tilfeldig rusmiddeltesting inn for Ptil

1. august implementerte ConocoPhillips ensidig endring av arbeidsreglementet og innførte tilfeldig rusmiddeltesting. Ekofisk-Komiteen klaget denne uken endringene inn til Ptil. Ikke bare er dette brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser, det er også brudd på endelig vedtak av 1997 fattet av Det Kongelige Kommunal- og Arbeidsdpartement.

 

Ekofisk-Komiteen har bedt Ptil om å pålegge ConocoPhillips å stanse, samt reversere implementeringen av tilfeldig rusmiddeltesting inntil endringene enten er fastsatt med avtale ihht. arbeidsmiljøloven, eller er forelagt og godkjent av tilsynet i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser. Departementets vedtak fra 1997 er endelig. Ekofisk-Komiteen kan ikke se at lovverket er endret, eller at bedriften har tilført vesentlig ny informasjon i saken. Vi er derfor av den oppfatning at departementets endelig vedtak, fremdeles er nettopp ENDELIG. Som kjent er Ekofisk-Komiteen meget kritiske til innføring av ubegrunnede og inngripende kontrolltiltak. Bedriften har blitt informert om vårt syn på saken gjennom flere møter og uenighetsprotokoller. Vi avventer nå svar fra Ptil før vi tar videre aksjon i saken.

Klagen i sin helhet finner du i vedlagt pdf-fil.

Siste saker