mars 9, 2018

Klart for årets lønnsoppgjør

LO og NHO er enige om å kjøre årets lønnsoppgjør som et samordna oppgjør, det betyr at LO leder forhandlingene på vegne av Industri Energi og de andre forbundene. Det betyr også at streikemakten er overlatt til LO sentralt.

Den store styrken ved en slik forhandlingsform, er at veldig mange som står samlet bak kravene.Nesten en million medlemmer står bak våre felles hovedkrav. Industri Energi har sammen med de andre LO-forbundene blitt enige om fire hovedkrav til årets oppgjør. I tillegg til AFP, handler de om økt kjøpekraft, tjenestepensjon og kompensasjonsordninger som er viktige for å sikre et seriøst arbeidsliv.

Videre er det viktig å merke seg at dette samordnede oppgjøret også inneholder såkalte «forbundsvise sløyfer» underveis.

Mandag 12. mars overleveres kravene fra LO til NHO. Tirsdag 13. mars diskuterers og avklareres rammene for de forbundsvise sløyfene.

– Disse sløyfeforhandlingene skal foregå i perioden fra 14. til 20. mars, så dette kommer til å bli svært hektiske forhandlinger, sier Asle Reime, som leder Industri Energi sin forhandlingsavdeling.

Forbundstyret har satt ned et felles forhandlingsutvalg fra Industri Energi som skal forhandle med Norsk olje og gass 14. mars (eventuelt også søndag 18. mars hvis det er behov). Forbundstyreleder Frode Alfheim vil lede forhandlingene og leder av Ekofisk-Komiteen, Eirik Birkeland, er en del av forhandlingsutvalget.

Siden operatøravtalen er en normallønnsavtale (dog med lokale lønnsmatriser i de forskjellige operatørselskapene) skal det i tillegg forhandles som vanlig på denne 2. – 4. mai uten streikerett.

Det vil bli avholdt lokale forhandlinger mellom ConocoPhillips og Ekofisk-Komiteen på både Bransjeavtalen (individuelt avlønnede) og Operatøravtalen (timelønnede) etter dette.

Siste saker