mars 8, 2019

Klart for årsmøte

Tirsdag og onsdag neste uke samles 61 tillitsvalgte for å vedta hva som skal være Ekofisk-Komiteens fokus framover. Styret er også på valg.

På årsmøtet skal delegatene blant annet behandle årsberetningen for 2018, regnskapet for 2018, budsjettet for 2019, 22 innsendte forslag, foreta valg av nytt avdelingsstyre og vedta handlingsprogram.

I tillegg til vanlige årsmøtesaker har vi tradisjon tro invitert selskapets toppledelse til årsmøtets åne del der de stiller opp på scenen for spørsmål fra årsmøtedelegatene. Det kan være lurt å forberede spørsmål til ledelsen allerede nå.

Tirsdagskveld blir det årsmøtemiddag for årsmøtedelegatene og innbydde gjester.

Siste saker