oktober 30, 2020

Klart for sentrale forhandlinger på Bransjeavtalen

Mandag 1. November møtes forhandlingsdelagasjonen til Industri Energi hos Norsk olje og gass for å forhandle årets tariffrevisjon av Bransjeavtalen. Fra Ekofisk-Komiteen deltar leder Eirik Birkeland.

Bransjeavtalen ligger i bunn for de lokale særavtalene for individuelt avlønnede i selskapet. Forutsatt at vi kommer til enighet med arbeidsgiversiden på mandag blir det lokale lønnsforhandlinger i ConocoPhillips onsdag og torsdag neste uke.

Siste saker