oktober 21, 2013

Klart for tur til Kiel

Høstens tillitsvalgtturer til Kiel starter opp på tirsdag. Det er 16 påmeldte til den første turen og styret gleder seg til å treffe nye og gamle tillitsvalgte.

Det har etterhvert blitt tradisjon at de tillitsvalgte i Ekofisk-Komiteen møtes på Color Fantasy til Kiel på høsten. Det vil også i år bli lagt opp til et spennende program der vi får god anledning til å diskutere aktuelle saker og bli bedre kjent med styret og andre tillitsvalgte.

Grunnet tillitsvalgtsamlingen vil bemanningen på kontoret i Tananger være noe redusert denne uken. Dersom du har behov for å komme i kontakt med oss ber vi om at du sender mail til eirik.birkeland@conocophillips.com

Siste saker