mai 3, 2013

Konstituering av nytt styre for perioden 2013-2015

Som følge av Tor-Egil Egelands brå og tragiske bortgang var det behov for omrokkeringer i de ulike valgte verv. Etter konstitueringen er det nå klart at Frode Nirisen erstatter Tor-Egil som KHVO på land. Anbjørn Lærdal rykker opp fra varaplass til styremedlem/HVO. Av praktiske hensyn vil Anbjørn tiltre sin nye rolle etter sommerens nedstenging. Styret for resten av inneværende periode blir derfor som følger:

Leder – Rolf Bolstad
Nestleder – Eirik Birkeland
2. Nestleder/KHVO – Frode Nirisen
Styremedlem/HVO – Remie Gildrenes
Styremedlem/HVO – Anbjørn Lærdal
Styremedlem/HVO – Geir Terje Stengårdsbakken.

Siste saker