august 23, 2018

Kontrollromstillegg for hele feltet

Fra 1. oktober vil alle prosessteknikere som arbeider i et kontrollrom få kontrollromstillegg. Timelønnede kontrollromskoordinatorer får i tillegg et månedlig koordinatortillegg.

Som vi skrev etter årets lønnsoppgjør var vi svært misfornøyde med at vi ikke fikk innfridd våre krav om kontrollroms- og koordinatortillegg for operatører i kontrollrommene på feltet. Vi har gjennom sommeren jobbet opp mot bedriften for å få dette på plass. Vi er nå svært fornøyde med å kunne annonsere at vi har kommet frem til en avtale med følgende resultat:

EKOJ:
Kontrollromstillegget økes fra 65% til 75% av timelønn i S0-9 pr. arbeidet skift.

ELDS, EKOK/B, ELDB og Reisecrew:
Det innføres kontrollromstillegg på 50% av timelønn i S0-9 pr. arbeidet skift. 
I tillegg til dette vil kontrollromskoordinatorene på Eko K/B og EldB få et månedlig kontrollromskoordinatortillegg på kr 1000,-.

Siste saker