september 13, 2015

Kostkutt og bemanningsreduksjon

Bedriften annonserte på mandagens BU/AMU møte planer om å redusere bemanningen med 70 personer, virkemidlene er de samme som i forrige runde, sluttpakker og tidligpensjon. Forskjellen er at det i denne runden ligger en trussel om at de vurderer oppsigelser hvis de ikke klarer å nå målet med frivillighet.

Vårt standpunkt er som tidligere at sluttpakkeordning og tidligpensjon basert på frivillighet er et legitimt virkemiddel for nedbemanning fra bedriftens side. Erfaringer har vist at mange av våre medlemmer ser på det som en mulighet til tidligpensjon eller å starte på nytt et annet sted med nye utfordringer.

Ekofisk-Komiteen vil forsikre alle våre medlemmer om at stillingsvernet har topp prioritert og vi vil ikke akseptere usakelige oppsigelser av noen av våre medlemmer. Vi vil bruke tiden fremover til å få oversikt over situasjonen slik at vi står best mulig rustet til å forsvare jobbene for våre medlemmer ved en eventuell ufrivillig oppsigelsesrunde.

Siste saker