juli 30, 2019

Kurs for tillitsvalgte 2019

Det vil også i år bli arrangert kortkurs for tillitsvalgte på Color Line sin ferge mellom Oslo og Kiel. Kursene blir arrangert den 5. – 7. november og den 26. – 28. november.

Ekofisk-Komiteen skal avholde to identiske tillitsvalgtkurs. Kursene blir også i år avholdt på Color Line sin ferge mellom Oslo og Kiel. Første kurset går 5. – 7. november. Andre kurset går 26. – 28. november. Alle flybilletter og felles busstransport fra Gardermoen blir bestilt av Ekofisk-Komiteen. Informasjon om oppmøtetider blir sendt til den enkelte når påmeldingsfristen har gått ut. Vi håper at flest mulig av våre tillitsvalgte kan delta på disse kursene. Interesserte medlemmer kan også melde seg på, men hvis det blir fullt har tillitsvalgte førsteprioritet og varatillitsvalgte andreprioritet. Av praktiske årsaker har vi begrensning på antall kursdeltakere til 25 personer pr. kurs.

Tema på kursene retter seg direkte mot daglige oppgaver og problemstillinger for tillitsvalgte i Ekofisk-Komiteen og erstatter på ingen måte den tillitsvalgtopplæringen som er tilgjengelig gjennom Industri Energi og LO. Praktisk informasjon blir sendt den endelte deltaker i forkant av kursene.

Dersom du ønsker å delta på ett av kursene må du melde deg på innen 11. oktober ved å fylle ut vedlagte påmeldingsskjema og sende det til Ekofisk-Komiteen. dette gjør du ved å trykke på knappen i skjemaet.

Eventuelt kan du sende det manuelt til:

E-post: ekofisk-komiteen@conocophillips.com
Postadresse: Postboks 3, 4068 STAVANGER

Vedlegg

Siste saker