november 30, 2021

Landsmøte 2021

Forrige uke deltok Ekofisk-Komiteen på Industri Energis landsmøte med en delegasjon på 7 delegater, i tillegg møtte leder som delegat for forbundsstyret og nestleder som delegat for landsstyret. Altså møtte vi totalt 9 delegater.

Landsmøtet avholdes normalt hvert 4. år og organisasjonen velger da forbundsstyre, landsstyre, kontrollkomité, LOs representantskap og delegasjon til LO kongressen.

Årets landsmøte skulle egentlig vært avholdt i fjor, men ble utsatt grunnet covid-19 pandemien.

Ekofisk-Komiteen er godt representert i forbundets valgte organer etter landsmøtet. Leder Eirik Birkeland har fast plass i forbundsstyret, er 1. vararepresentant til LOs representantskap og skal være en del av Industri Energis delegasjon til LO kongressen.

Nestleder Geir Terje Stengårdsbakken har fast plass i landsstyret, Frode Nirisen og Trond T. Haugbjørg er hans personlige vara.

I tillegg til valgene ble det vedtatt hvilken politikk forbundet skal stå for. Dette ble gjort som 6 forskjellige uttalelser.

  1. Næring- og klimapolitikk
  2. Organisasjonspolitikk
  3. Internasjonal politikk
  4. Kompetansepolitikk
  5. Helse- miljø og sikkerhetspolitikk
  6. Arbeidsliv- og velferdspolitikk

Uttalelsene vil bli lagt ut på www.industrienergi.no så snart innstillingene er oppdatert med de endringer som ble vedtatt på Landsmøte.

Siste saker