oktober 29, 2014

Lederbytte i Ekofisk-Komiteen

Rolf har av familiære årsaker besluttet å trekke seg fra ledervervet i Ekofisk-Komiteen. Som følge av hans beslutning ble det kalt inn til ekstraordinært styremøte den 28.10.2014, hvor styret konstituerte seg på nytt.

Eirik Birkeland overtar som leder og Rolf Bolstad går inn som nestleder ut resten av valgperioden. Styrets sammensetning for øvrig forblir uendret.

Ettersom styrets samlede kompetanse og arbeidskapasitet forblir uendret, anser vi lederbyttet for å være en udramatisk, dog nødvendig praktisk tilpasning. Rolf viderefører sine sentrale verv i forbundet.

Siste saker