desember 18, 2018

Lik avlønning for HLO

I årets lønnsoppgjør krevde vi at alle HLOer på feltet skulle innplasseres i S2 med mulighet for å vandre til S1. Vi fikk kun gjennomslag for at dette skulle gjelde HLOer på EKOL, etter mange runder med bedriften har vi nå kommet til enighet om å likebehandle alle HLOer på feltet.

Vi er tilfreds med at vi endelig har kommet i mål med å løfte lønnsinnplasseringen til alle HLOer på feltet. HLO innplasseres i S2 og kan vandre til S1-08.

På Eldfisk Bravo har man ikke faste HLOer og det er derfor enighet om at personer som ligger under lønnsgrad S2 kompenseres ihht Operatøravtalens pkt 4.2.2 (per i dag 400,-) de dager man fungerer som HLO.

Endringene er gjeldene fra 1.1.2019

Siste saker