april 16, 2023

LO er i streik

– LO krevde økt kjøpekraft for alle sine medlemmer og et løft for de lavlønte. NHO har valgt å avvise våre krav, og sender dermed landet ut i streik, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Ekofisk-Komiteens medlemmer er foreløpig ikke en del av streikeuttaket. Men fagforeningskamerater ansatt i underleverandører med arbeid på Ekofisk er en del av det første streikeuttaket.

Det er nå viktig å støtte opp om de som er tatt ut i streik og opptre solidarisk ovenfor de streikende som nå streiker på vegne av hele LO fellesskapet. Streikebryteri er moralsk forkastelig og ingen av Ekofisk-Komiteens medlemmer må overta arbeid som skulle vært ivaretatt av de som nå er i streik.

Sammen er vi sterke!

Siste saker