september 6, 2023

LO har varslet sympatistreik blant wirelineansatte i Archer

Med bakgrunn i den pågående streiken i SLB UK har LO varslet Norges Rederiforbund at de vil iverksette sympatiaksjon og har levert plassoppsigelse for medlemmer i Archer på Ekofisk. Det er viktig at Ekofisk-Komiteens medlemmer står solidarisk med Industri Energi medlemmene i Archer når sympatiaksjonen blir en realitet. 

LO varslet sympatistreik

LO varslet den 5. september Norges Rederiforbund (NR) om at de vil ta ut Archer-ansatte i sympatiaksjon til støtte for den pågående streiken i SLB UK. Streikevarselet omfatter 51 medlemmer som arbeider fast på Ekofisk.

Sympatiaksjonen varsles med 21 dagers varslingsfrist. Ikrafttredelse av den varslede sympatiaksjonen vil være 27. september.

Varselet er gjenstand for forhandlinger mellom LO og NR og varselet kan bli bestridt og tatt inn for rettsapparatet for avklaring før aksjon kan iverksettes.

Rammer fast Ekofisk-personell

Den varslede sympatiaksjonen vil medføre at det faste wirelinepersonellet på Ekofisk legger ned sitt arbeid og går ut i streik. Archer har 51 ansatte som arbeider fast på Ekofisk.

Hva er sympatiaksjon

Sympatiaksjon er en form for arbeidskamp (streik) som iverksettes for å støtte opp under en allerede foreliggende konflikt, som kalles hovedkonflikten. Deltagerne i sympatiaksjoner har ikke som formål å vinne frem med egne krav, men aksjonerer for å støtte en part i hovedkonflikten.

Hovedkonflikt i SLB UK

Hovedkonflikten som sympatiaksjonen er rettet mot å støtte er en streik i selskapet SLB UK, hvor medlemmer av Industri Energi siden 31. mars har vært i streik for å få opprettet tariffavtale.

SLB UK leverer brønnstimuleringstjenester på Ekofisk-feltet fra båten Island Captain. Det er kjent at SLB UK har satt inn streikebrytere for erstatte de streikende medlemmene. Ekofisk-Komiteen, Industri Energi i Archer, Industri Energi i Oddfjell og Industri Energi i Halliburton har som kjent tidligere krevd at vi skal kunne nekte å arbeide sammen med streikebrytere i SLB UK.

Ekofisk-Komiteen oppfordrer alle våre medlemmer til å støtte solidarisk opp om de Archeransatte, som nå tas ut i sympatiaksjon på vegne av norsk fagbevegelse, for noe så grunnleggende som retten til tariffavtale for de SLB UK ansatte som jobber på Ekofisk.

 

Foto: ConocoPhillips

Siste saker