februar 14, 2014

LO Lederen på årsmøtet

For første gang i historien blir årsmøtet i Ekofisk-Komiteen gjestet av LO lederen. Ekofisk-Komiteen har nå fått bekreftet at LO leder Gerd Kristiansen vil være til stede under årsmøtets første dag, samt under jubileumsmiddagen på kvelden.

Det vil bli satt av tid til innlegg både fra LO lederen og fra forbundsleder Leif Sande. Dersom vi får tid vil det også åpnes opp for mulighet til å stille spørsmål til både LO lederen og forbundslederen.

For øvrig informeres det om at årsmøtepapirene nå er i trykken og vil bli sendt ut til de respektive tillitsvalgte i nærmeste fremtid.

Siste saker