juni 4, 2019

Lokale forhandlinger

Det blir gjennomført lokale forhandlinger onsdag denne uken.

Lederne kom til enighet med Norsk olje og gass hos Riksmeklingsmannen i natt om et økonomisk tilbud som er identisk med det siste tilbudet vi fikk i fra Norsk olje og gass i de sentrale forhandlingene på Operatøravtalen. Industri Energi må dermed ta de økonomiske rammene fra årets mellomoppgjør til etterretning. Det betyr at lokale lønnsforhandlinger i ConocoPhillips kan gjennomføres denne uken.

Fra det sentrale oppgjøret tar vi med oss et generelt tillegg på 19.700,- og en justering av nattillegg og nattillegg med konferansetid på 3,- kr til henholdsvis 76,5 og 96,50. Helligdagsgodtgjørelsen justeres med 50,- til 2025,- per dag.

Det vil i de lokale forhandlingene også bli forhandlet på Bransjeavtalen (Individuelt avlønna).

Siste saker