august 21, 2014

Lokalt lønnsoppgjør i boks

Etter to effektive forhandlingsdager er Ekofisk-Komiteen og bedriften enige om årets lønnsoppgjør.

Tariff

Gjeldene fra 1. juni 2014.

Tariffert personell offshore får et generelt lønnstillegg på 20.300,- kr. Dagens SOF tillegg opphører fra 1. september mot at avtalt verdi på kr. 7.795,- blir lagt til grunnlønn fra denne dato, noe som resulterer i en total økning av grunnlønn inkludert feriepenger på 28.095,- kr.

Kontrollromstillegget på EkoJ knyttes med til 65% av timelønn i S0-9 pr. skift (tilsvarer økning på 13 kr pr skift fra 1. september).

De øvrige tillegg justeres iht resultatet fra de sentrale forhandlinger på sokkeloverenskomsten tidligere i år:

Skift/natt-tillegget økes med kr. 2,- til kr 67,-
Skift/natt m/konferansetid økes med kr. 3,50 til kr 85,-.
Helligdagsgodtgjørelsen økes med kr. 60,- til kr. 1880,-.

Se vedlagt lønnstabell gjeldene fra 1. juni – 31. august.
Se også lønnstabell gjeldene fra og med 1. september 2014.

Videre er det enighet om å nedsette et utvalg som skal se på stillingsinnplassering og karriereløp for fagarbeidere offshore.

Individuelt avlønnede

Gjeldene fra 1. juli 2014

Individuelt avlønnede får en lønnsjustering iht matrisen:

Skifttillegg OOC økes med kr. 100,- pr. måned til kr. 6620,-.
Skifttillegg OLC økes med kr. 100,- pr. måned til kr. 6400,-.
Månedlig fast offshoretillegg og offshore dagsats økes med 2%.

Det er videre enighet om at transportgodtgjørelsen vil bli justert etter felles gjennomgang med E-K.

Ekofisk-Komiteen er godt fornøyd med årets forhandlingsresultat.

Vedlegg

Siste saker