mai 6, 2016

Lønnforhandlinger utsatt

Som følge av den tragiske helikopterhendelsen fredag 29.04.2016, har man besluttet å utsette de sentrale lønnsforhandlingene mellom Industri Energi og Norsk Olje og Gass.

Ny dato for forhandlinger er satt til 30.05-01.06.

Lokale forhandlinger går som planlagt, 07.-09.06.16, forutsatt at det oppnås enighet i de sentrale forhandlingene.

Siste saker