mai 7, 2019

Lønnsforhandlingene i gang

I dag møter Industri Energis forhandlingsdelegasjon, der Ekofisk-Komiteen er representert ved leder og nestleder, Norsk olje og gass sin forhandlingsdelegasjon for å forhandle om de sentrale rammene i årets oppgjør på operatøravtalen.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør der vi ikke har streikerett og det skal forhandles om økomomiske justeringer i avtalen. Det er satt av to dager til forhandlingene og etter planen skal Ekofisk-Komiteen og ConocoPhillips møtes til lokale lønnsforhandlinger 4. og 5. juni. De lokale lønnsforhandlingene gjelder både Operatøravtalen (timelønna) og Bransjeavtalen (Individuelt avlønnede).

Vi kommer tilbake med oppdatering når resultatet foreligger.

Siste saker